Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?
Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor? Başlıklı yazımında söylediği gibi Kemalizm fikri gün geçtikçe bitiyor. Yüzyılı bulamadan kemalizm çöküşe geçti. İşte bu yazımda bunun nedenlerine değineceğim.

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ideolojisi hayat bulduğunda savaştan çıkmış bir ülke vardı. Ülke de erkek nüfusu savaşlar nedeniyle düşmüştü. Sistem değişikliğine karşı çıkacak milletin gücü yoktu. Tepeden inme zorlama bir sistem dayatıldı ve kabul ettirildi. Devlet gücünü elinde bulunduran dönemin liderleri de devrimler inkılaplar vs diyerek halka sormadan fikirlerini topluma kabul ettirmeye zorladı. Cumhuriyetin kabulunun mecliste oylamasında meclis mevcudunun yarısından azının evet oyu vermişti. 400 mevcudu bulunan TBMM nin sadece 150 civarında bir oyla kabul edilmiş bir cumhuriyetin ilk yıllarından bahsediyoruz.Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

 

İnsanlar evlerine ekmek götüremedikleri dönemde şapka almaya ve giymeye zorlandıklarını unutmayalım.

Acele olarak milletin dönüştürülmesi gerektiğine inandılar. Milleti dönüştürmek için de hızlı hareket etmek gerekiyordu. Bir çok kanunu yasayı Avrupanın çeşitli ülkelerinden alarak tercümelerini hızlı bir şekilde yasa olarak Türkiye’nin adalet sistemine soktular. Uğur mumcu bu konu hakkında bir konuşmasında değindiği gibi..

Uğur mumcu Türk vatandaşı kimdir

Uğur mumcu Türk vatandaşı kimdir

Uğur Mumcu’nun da belirttiği gibi “(türk) isviçre medeni kanununa göre evlenen, italyan ceza yasasına göre cezalandırılan, alman ceza mahkemeleri usulü yasasınca yargılanan, fransız idare hukukuna göre idare edilen, ve islam hukukuna göre gömülen kişidir.” .. Hızlandırılan bu devrimler bir kaçını daha hatırlatalım. Şapka kanunu ile şapka giymek zorunlu hale getirildi. Din öğrenimi yasaklandı. Öyle oldu ki cenazeleri kaldıracak imam bulunamaz hale gelmişti. Bu sorun nedeniyle dönemin cumhurbaşkanı inönü ilk imam hatip okulunu açmıştır. Dini çok sevdiğinden değil tabi ki. Millete iyişirin gözükme ihtiyacından doğmuştur. Açılan dönemde yeni bir parti kurulmuş ve CHP de artık oy almak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalmıştır. Geçmişte herhangi bir seçim yoktu. Seçim adı altında yapılan şey atamalardan başkası değildi. Tek partili dönemden sonra çift partili sistem Kemalizmin kaybetmeye başlamasına neden olan dönüşümlerdendi.Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Laik ABD nin Bütün başkanları incile yemin eder

Laik ABD nin Bütün başkanları incile yemin eder

Kemalizmin neden geriledinin nedeni az önce de bahsi geçen halkın arzuları ve isteklerinin kemalizm felsefesiyle örtüşmemesi olmuştur.  Aslında bunu örtüştürmek adına oldukça fazla çaba sarfedildi fakat gelişen dünya buna izin vermemiştir. Doğruların ortaya çıkmasından ziyade felsefenin ve ideolojinin eksikliği buna neden olmuştur. Örnek verelim isterseniz. Örneğin laiklik ilkesi, laiklik sözlük tanımında hepimizin bildiği üzere din işlerinin devlet işlerinden ayrılmasıdır. Yani açık ve anlaşılır bir dille söyleyecek olursak. Dini hiçbir kanun devletin yasaları içerisinde yer alamaz. Devlet kendi yasalarını insanların düşünce meclislerinde aldıkları ortak kararlarla belirlerler.. Avrupa’dan alınan bu felsefe avrupadan daha farklı olarak Türkiye’de uygulanmıştır ve uygulanmaya çalışılmaya devam etmektedir.. Avrupa ülkeleri ilkenin esasına ayak uydurmuşlardır. Tabi ki bu sadece avrupalı vatandaş için geçerlidir. Bir avrupalı istediği dine bağlı olabilir. Dinini istediği gibi yaşar fakat dini hiçbir kanun yasa devleti bağlamaz. Türkiye’de ise bu farklı işlemiştir. Devlete dokunmaması gereken dini kanunları devlet kabullenmediği gibi. Laiklik ilkesinde benimsenen her insanın dini inanışlarına saygı unsuru göz ardı edilmiştir. İnsanların dini yaşamaları devlet zoruyla yasaklanmaya çalışılmıştır. Bir çok cami ya kapatılmış yada dönüştürülmüştür. İnsanlar şapka giymeye zorlanmış. Evlerde kuran bulunan ve kuran öğretenler asılmış ve hapsedilmiştir. Çeşitli fikirler ortaya konmuş ve dine müdahale edilmeye çalışılmıştır. Kabul görebilen teklifler gerçekleştirilmiş kabul görmeyen halkta farklı etki yaratacağından korkulan düşünceler hayata geçirilmemiştir. Bunlardan birisi de Camilere sandalye koymak gibi.. Maksat hristiyanların kiliselerine benzemekti. Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?
Kemalizim alel acele hazırlanmış ve fikri temelleri çok kötü bir ideolojidir. Bilim bu ideolojiyi ister istemez çürütmektedir. Kemalizm sadece görüntüyle ilgilenmiştir. Bilime ve sanata değer verdiklerini söyleseler de içeriği boştur. Şöyle ki bilim adına yapılan hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Okullarda yapılan tek şey kemalizm ideolojisinin zihinleri esir almasından ibarettir. Sizde kendi döneminizde okullarda sürekli vurgulanan kemalizm güzellemelerini biliyor olmalısınız. İnkılap tarihi 1. sınıftan başlar üniversiteye gelirsiniz orada dahi inkılap tarihi dersi mutlaka alırsınız. Her okulda her yıl bu ders verilmektedir. Ezberden öteye gitmeyen bilim ve sanatla ilgi olmayan bir ideoloji pompalama dersidir. Sanat ise tamamen batıya yaslıdır. Batının sanat anlayışı Türkiye içine gömülmeye çalışılmıştır. Kemalizm o kadar kötü bir ideolojidir ki sanatın bulunduğu toprakların kültürüyle ortaya çıktı fikrini bilmez anlamaz. O toprakların malı olmayan sanat asla bir sanat olamaz. Değersiz anlamsız ve geri kalır. Günümüz Türkiyesi ile avrupa arasında ki sanat farkı da tam da bundan kaynaklanmaktadır. Eğer kültürel bağlarımızla yaptığımız sanatlarımız yoğunlaşmış olsaydı. Sanat alanında bu durumda olmazdık.Kemalizm ilkesi Neden Çöküyor ? Kemalizm Fikri Neden Kan kaybediyor?

Kemalizm okullarda insanların beyinlerine çakılan ve kopartıp atmanın çok zor olduğu bir ideolojiden ibarettir. Kemalizm ideolojisini benimseyen kimsenin yapısı üç aşağı beş yukarı bellidir. Birincisi kemalizmin sağladığı ye iç gez devleti sömür her türlü cinsi isteğine kılıf bul.İkincisi ise bilgisizliktendir. Dönemi ve dünyayı bilmemek dünü bugunu geleceği okuyamama körlüğündendir.Temelleri yanlış atılan bu ideoloji günler aylar yıllar geçtikçe temelinden sarsılmaya ve bir kenara bırakılmaya mahkumdur. İyi ve sağlam temelli fikirler asla ölmez. Halen daha kepler yasalarıyla 1600 lü yılların buluşu olan yasaları kullanarak diğer gezegenleri keşfe çıkan bilim adamları bunun en önemli delillerindendir. Keza İslamiyette sağlam fikri temellere dayandığından 1400 yıldır ayaktadır. Vesselam

Hakkında bilal kureş

Bi ara anlatırım

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*